Address: 17th Floor, Tianlian Plaza, Lianhuachi East Road, Xicheng District, Beijing, China

Phone: +86-010-63345683

Fax: +86-010-65127030